Svalbard. Et eventyrlig polarliv.
Av: Kjell-Reidar Hovelsrud

Boken gir en beskrivelse av Svalbard og livet der, på grunnlag av fangstliv, forskningsarbeid, turoperatørvirksomhet og kampen om utmål for oljeselskapene, primitive sledereiser, båtekspedisjonerog mye annet.

Fint eksemplar