Svalbard. Vårt nordligste Norge.
2 utgåve.
Av: Susan Barr, Egil Bergsager, Natascha Heintz med fleir

Svalbard er eventyrlandet i nord. Boken, som er skrevet av en rekke av våre fremste Svalbard-kjennere, gir innsikt i Svalbards historie, natur og dyreliv, samtidig som den redegjør for øyrikets betydning i dag.