Svalbard
Spitsbergen

Av Torfinn Kjærnet og Ian Gjertz