I denne boken gir historikeren Thor B. Arlov en populærvitenskaplig fremstilling av øygruppens historie fra oppdagelsen i 1596 og frem til våre dager. Boken er bygd opp av tematiske kapitler om blant annet fangst og fiske, vitenskaplig utforskning, industriell virksomhet, politiske forhold og samfunnsutvikling. Det er lagt vekt på å vise de lange linjene og de store sammenhengene i Svalbards historie, uten å gå glipp av de viktige detaljene. Boken gir både oversikt og innsikt. Stoffet er formidlet på en lettfattelig og engasjerende måte, som ikke krever at leseren har spesielle kunnskaper om Svalbard eller historisk vitenskap på forhånd.

Forfatteren er en av de fremste kjennere av Svalbards historie og har tidligere skrevet en rekke bøker og artikkler om emnet. Han har også bodd og arbeidet på øygruppen i mange år.