Thorvald Nilsens dagbøker. Sydpolekspedisjonen 1910-14

Denne første publikasjonen av Thorvald Nilsens dagbok fra tredje Fram-ferd er illustrert med hele 220 fotografier og 110 dokumenter fra ekspedisjonen. Mange av disse kommer fra Nilsens eget arkiv og er aldri tidligere publisert.