-ishavsfartøyet M/S «Polstjerna»

Like etter den annen verdenskrig skulle den erfarne ishavsskipperen Halfdan Jakobsen fra Balsnes i Troms gå til anskaffelse av et nytt fangstfartøy. Han ville «prøve nåkka nytt», som han siden uttrykte det. Både dyrkjøpt lærdom og hans egne ideer til forbedringer skulle ligge til grunn for byggingen.

Boken tar utgangspunkt i Jakobsens bakgrunn. Vi fotfølger ham til båtbyggeriet ved Risør og senere om bord i fartøyet – M/S «Polstjerna». Forfatteren har brukt intervjuver, dagbøker, arkiver, gamle fotografier og – ikke minst – selve fartøyet som kilder til å belyse byggingen og den mangslungne bruken av det.