Vegen til havet – fastlandsforbindelsene til Hitra, Frøya, Fjellværøy og Hemnskjel
Av Ivar Ytreland, Marie Vik

Dette er boka om hvordan lokale krefter og sentrale myndigheter gav fastlandssamband for Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag. Har oversikt over aksjonærer i Hitra Frøya Fastlandssamband AS og over undersøkelser, rapporter, forprosjekter o.l. knyttet til fastlandssambandet samt register over personer og geografiske navn.