Velferd på Vest-Grønland
Av Jon Dale

Fin bok om velferden på Vest-Grønland