“Veslekari” En fortelling om is og menn – Einar Ellefsen & Odd Berset. 1957

“Veslekari” En fortelling om is og menn – Einar Ellefsen & Odd Berset. 1957 Illustrert med 68 fotografier på bilag – 3 faksimiler og 1 kart. 269 sider.
Flott og sjeldan bok om ishavsskuta “Veslekari”.