Enos

Andre namnInga
Eigar1903 Joh. Hauge
1915 Berner Garvik, Espevær
1918 Espevær Fangst og Fiskeriselskap, Espevær (B. Garvik)
1922 P/R Enos (Sigve Øritsland), Espevær
1928 Ole Rødseth og Andreas Klungsøyr, Tjørvåg
FartytypeSelfangar
Reg. merkeH 22 BO (1922)
M 23 HØ (1928)
HeimehamnHerøy
ByggeverftHalsenøy
Byggeår1903
ByggematerialTre
Mål i lengde, byggeår57,5 fot
Mål i lengde etter ombygging75,5 fot 1917
Mål i breidde, byggeår18,6 fot
Mål i breidde etter ombygging19,3 fot 1917
Mål i djupne, byggeår6,6 fot
Mål i djupne etter ombygging8,3 fot 1917
Tonnasje36,87 brt 1903
79,28 brt 1917
82 brt
Maskin, orginaltSegl
Maskin, ny1915 ukjent, 75 hk - 1918 Wichmann 80 hk
SkipperarGeorg Gjetvik (1918)
Nilsen (1923)
Ole Rødseth
Ombyggingar Verft1917 Forlengd og ombygd for selfangst ved Nordoddens båtbyggeri, Arendal
ForlistForliste i Vestisen 21. april 1931 etter kollisjon med isflak
Utfyllande opplysningar

Ombygd for å drive selfangst i 1917, første gang på selfangst i 1918. Dei kom heim etter to og ein halv månad med 850 sel. Ingen stor tur, men då måtte dei avbryte grunna proviantmangel.

I 1930 fekk «Enos» eit oppdrag litt utanom det vanlege. Den amerikanske stat vil prøve å setje ut moskus i Alaska for å erstatte stamma som hadde blitt utrydda. Osvald Lillenes med «Sælbarden» og Ole Røtseth på «Enos» fekk oppdraget. Dei fanga moskus i Myggbukta og Claveringsfjorden på Nordaust-Grønland, tilsaman 37 dyr. To dyr døydde på overfarta, og eit på kaia i Tjørvåg. Dei attverande 34 dyra vart sette i kasser og transporterte til Bergen v «Enos» og vidare til USA med «Bergensfjord». Etter transport vidare med både jernbane og meir båt vart dei til slutt sette ut ved ein forskingsstasjon i College, Alaska. Her vert fleire av moskusane drepne av isbjørn og ein flytte derfor stamma til Nunivakøya i Beringstredet. Her trivdest moskusen fint, og i 1968 var stamma kome opp i 750 dyr.

Forlis

M/S «Enos» forliste i Vesterisen den 21. april 1931. Skuta var heimehøyrande i Tjørvåg under Partsrederiet Enos.

Skipper var 40 år gamle Ole Rasmus Andreas Røtseth frå same stad. Han var og medeigar i skuta.

Sjøforklaringa blei halden i Ålesund den 21. mai 1931 med domarfullmektig Einar Jacobsen som administrator. Sjøkyndige domsmenn var Arthur Fr. Brevig og Jon O. Nordstrand.

Sjøforklaringa følgjer i si heilheit under her med unntak av to vitne. Desse hadde stor sett dei same forklaringane som dei andre.

I tillegg til sjøforklaringa kan det vere interessant å lese den originale, handskrivne lista av mannskapet, som blei overlevert skipperen då dei nekta å reise heim med «Enos».

Utskrift av Rettsbok for Ålesund  Byrett

År 1931 den 21. mai blev rett holdt i rådhuset.

Dommer: D.fm. Einar Jacobsen.

Rettsvidner, sjøkyndige: 1. Arthur Fr. Brevig, 2. Jon O. Nordstrand, der begge har avgitt forsikring før, og som begge er habile.

Sak nr.36/31 – D.

Saken gjelder: Sjøforklaring i anledning M/S «Enos» forlis i Vesterisen 21/4 1931.

Til stede: Kaskoassurandøren av M/S «Enos», Søndmøre Gjensidige Assuranceforening for Ishavsfartøier ved direktør Meldahl, skibsinspektøren  ved Johansen Aspelund, og «Partrederiet Enos» ved føreren av «Enos» Ole Røtseth.

Fremstod Ole Rasmus Andreas Røtseth, 40 år gammel, bopæl Tjervaag, fører av og medeier i M/S «Enos», formantes og foreholdtes ansvaret ved uriktig forklaring. Han fremla journalutdrag, som blev oplest i retten, og som han vedtok som riktig og som sin forklaring i saken.

Journalutdraget akteres:

Journalutdrag.

 Mandag 20. april. Vindstille lidt dønning av sydvest, arbeider vestover i slakk is, kl 6 fm fikk fartøiet et voldsomt hårdt støt, 2. skytteren som dda havde vagt i toptønden forklarte til mig da jeg kom på dekk, at det kom av at han ikke havde lagt merke til at det var kommet en anden mann til rors og at det berodde på en misforståt kommando. Skuten gjekk ed svær fart på et stort isflak. Det

var ringt akterover såsnart misforståelsen var opdaget og maskinen arbeidde agterover før skuten støtte på isen. Maskinisten varskuede noget senere om at han ikke kunde holde skuten lens bare med pumperne i maskinen, og måtte med korte mellemrum bruke dekspumpen. Jeg bestemte da at gå hjem, og gav derfor ordre til at arbeide ut av isen på syd og sydvest. Lagde stille for natten i lag med Sælbarden. Dagens fangst 57 dyr. Den samlede fangst er nu 1648 dyr. Tirsdag 21. april. Vindstille, kl 9 fm var vi kommet ganske nær iskanten, da får jeg et brev fra samtlige mandskap sålydende: «Undertegnede mandskap ombord på M/S Enos, negter bestemt hjemseiling med Enos efter den lekasje skuten har. Milliam Pedersen. Petter Jarnes, Karl Holthe. Erling Nilsen. Håkon Støylen. Johan Vidnes. Hans Sævik (assistent). Hilmar Løvlid. Sigmund Johansen. Joakim Fugledal. Ole J. Sandvik (maskinist). Einar Kleppe (stuert). «

Vi heiser da flagget for at tilkalde Sælbarden som var lengere inne i isen. Den den var kommet på siden, spurgte jeg føreren av Sælbarden om han vilde assistere Enos hjem. Han gjek da isammen med sin vagthavende skytter i båten for at ta skaden nærmere i øiensyn, skaden var så stor at så det umuligt at få skuten tillands, trods assistanse så han vilde ingen assistanse give. (Skade) Stevnet var indgåt, og på hver side av stevnet en svær lekasje, styrbord side havde skade agterover til spennet. Det er mulig at skuten havde fået mer skade end vi anså det til da den blev fast i isen den 4. april, i stor dønning og frisk vind og havde en hård påkjending, skuten var efter dette lidt lek, lekasjen ansåes for at være i hylsen men ikke mer end maskinlensen holdt skuten lens med sagte fart. Kl 030 em slutter vi at pumpe, og kl 920 em sank fartøiet, efter bestik på nordlig bredde 73 grader 18 minutter, 12 grader vestlig lengde.

Jeg kan ikke bebreide mit mandskap for deres handlemåte, da skuten havde så stor lekasje i smulvatn, vilde hjemseiling være forbundet med livsfare.

Da Enos sank var alle mand ombord i Sælbarden.

Tjervåg den 18. mai 1931. Skipper Ole Røtseth.

Fremlagt i Aalesund byrett den 21. mai 1931

  1. Jacobsen d.fm.

 

Journalutdraget blev sammenholdt med skibsdagboken, som han foreviste, og blev funnet overenstemmende hermed.

Han forklarer at skibets navn er «Enos» og tilhører Pertsrederiet Enos med forretningskontor i Tjervåg. Komparenten (dvs. skipper Røtseth som avgir forklaring) foreviste fartssertifikat for M/S «Enos» hvorefter skibets størrelse er reg.tonn brutto 82, netto 29. Fartssertifikatet gjelder til februar 1933. Fartssertifikatet viser at skibet er bygget i Halsenø 1903, og har kjenningssignal M.P..S.L.

Komparenten (Røtseth) forklarer at skibet var i full stand inntil 4de april, da det blev fast i isen. Skibet gikk fra Ålesund den 28de februar iår bestemt for Hvitehavet, men ved ankomst til Tromsø blev kursen bestemt for Vesterisen. Den 15de mars ankom skibet dit. Det var ved Vesterisen ulykken skjedde. Komparenten var ved påstøtningen ikke på dekk og kan derfor ikke uttale sig nærmere om årsaken til at skibet gikk på isflaket, utover hvad der er uttalt i journalutdraget. Komparenten forklarer at der antagelig blev reddet 700-800 dyr, som blev bragt ombord i «Sælbarden», dessuten blev bragt dit antagelig 2-3 geværer og et par kikkerter, hvoriblant topkikkerten. Mannskapet fikk bragt antagelig mesteparten av sitt tøi dit, men alt tøiet blev liggende på «Sælbarden»s dekk, der der ikke var plads annetsteds på skibet, og tøiet blev ødelagt. M/S «Enos» besetning var ombord i «Sælbarden» under resten av den tid skibet blev i Vesterisen for å fangste. Herfra reiste «Sælbarden» mandag den 11. mai sistl, såvidt komparenten erindrer, og kom til Ålesund tirsdag den 19de mai sistl.

Oplest og vedtatt.

 

Vitnene innkaldtes og formantes og foreholdtes ansvaret ved uriktig forklaring, hvorefter de foreløbig fratråtte.

Fremstod som 1ste vidne: Petter Severin Jarnes, 21 år gammel, bopæl Tjervåg, var 2den skytten på M/S «Enos, uten økonomisk interesse i saken.

Vidnet forklarer at han stod i toptønden da påstøtningen inntraff. Han kommanderte av hensyn til et isflak venstre rormanden, denne gjentok ordren, men under utførelsen av den, gav han for hårdt venstre ror, hvorfor vidnet kommanderte stødig kurs, denne siste ordre utførte rormannen slik at han gav høire ror. Vidnet kommanderte derfor atter venstre ror, men pårenning av isflaket var nu ikke til å unngå, idet skibet var kommet for nær. Vidnet kommanderte derfor akterover i maskinen, og denne ordre blev straks utført. Vidnet mener at ulykken skyldes at rormannen gav høire ror på vidnets kommando om stødig kurs. Vidnet kan ikke huske hvorvidt rormannen gjentok hans ordre om stødig kurs, men han gikk ut fra at rormannen hadde hørt den da han så at kursen blev forandret.  Vidnet mener at rormannen, som stod på kommandobroen, måtte ha full oversikt over farvannet foran skibet hvor isflaket var. Rormann var Sigmund Johansen. Vidnet forklarer at været var klart da pårenningen skjedde. Vidnet forklarte sig for øvrig overenstemmende med journalutdraget, som blev oplest for hamn, og som han vedtok som riktig. Med hensyn  til hvad der blev reddet ombord i «Sælbarden», uttaler vidnet at der blev reddet en del dyr, men han kan ikke engang omtrentlig angi hvor mange det var, videre endel av mannskapets tøi, 2 fangstbåter, muligens noen geværer, derimot kan vidnet ikke uttale seg om der blev reddet noen kikkerter. Det reddede tøi blev i mangel av annen plads anbragt på «Sælbarden»s dekk, hvor det på det nærmeste blev ødelagt av  væte.

Opplest og vedtatt.

 

(Andre og tredje vitne utgår her fordi det er mykje oppattakingar av det som er sagt tidlegare. Red.)

Rettsvidnene hadde intet å bemerke. Retten hevet.

Arthur Fr. Brevig.   d.fm.    Jon O. Nordstrand