Havella

EigarKonsul Odd Berg, Tromsø
Ragnar Thorseth
Håholmen Eigedom
ByggematerialTre
SkipperarRagnar Thorseth
Utfyllande opplysningar

Brukt på isbjørn-safari og polare ekspedisjonar.

Folk frå Havella var 22. august 1954 på land på Andrèe-plassen på Kvitøya utan og finne noko meir.

LitteraturIsflaket Turid Karlsbakk: Gripen av Grønland