Kvitis

Andre namnHavtor (1905) Haramsøy (1919) Tord Foleson (1923) Halsten (1924)
Eigar1905 Jakob Halvorsen m. fl., Kopervik
1910 P/R Edshultshall (Axel Persson) Edshultshall, Sverige
1916 Carl James Andersson, Smøgen, Sverige
1919 Johan Edvard Larsson, Smøgen, Sverige
1919 Jørgen Andreassen m.fl. Haramsøy, Ålesund
1921 Ålesunds Landmandsbank
1923 Jakob Karlsen, Vallestad, Florø
1924 P/R Halsten (Andreas Halstensen, Bekkjarvik) Bergen
1928 L/L Brandal Fangstrederi, Brandal (A.L. Vasstrand, Peder E.P. Brandal, Ingvald Snibsør og Einar Liavåg)
FartytypeSelfangar
Reg. merkeH 81 FJ
M 11 HD
HeimehamnBrandal
ByggeverftVaraldsøy
Byggeår1905
ByggematerialTre
Mål i lengde, byggeår68,3 fot
Mål i lengde etter ombygging84,2 fot 1926
Mål i breidde, byggeår20,1 fot
Mål i breidde etter ombygging20 fot 1926
Mål i djupne, byggeår8,3 fot
Tonnasje60,98 brt 1905
81,62 brt 1926
Maskin, nyTuxham 2 syl. RM 50 hk
SkipperarPettersen
Peder P. Brandal (1917-1918 og 1930)
Ombyggingar Verft1926 forlengd til 84,2 fot
ForlistForliste ved Jan Mayen 12. april 1930
Utfyllande opplysningar

Forliste nord for Jan Mayen palmesøndag 1930 ca kl. 12.00. Mannskapet teke opp av Skandsen».

Sjøforklaring frå “Kvitis” sitt forlis i Vestisen  12. april 1930.

            Der har vore mange forlis på ishavet.  På grunn av framifrå sjømannskap berga alle livet og kom vel heim. Ikkje alle reiste på ishavet igjen. Skipper  på “Kvitis” Peder E. P. Brandal – Mura-Peder – var ein av dei.  

            10 april vart vêret så dårleg at  dei avbraut fangsten  og gjekk inn i isen for å finne livd. Her låg også skutene; «Skansen», «Aarvak», «Signalhorn», «Heimland» og «Jopeter». Men vinden dreia  og gav ikkje lenger livd for skutene. Dei måtte ut i rom sjø og kom frå kvarandre i den tette snøkaven.

På veg  gjennom eit isbelte høyrde mannskapet  på “Kvitis”  eit kraftig smell. Ein isfot hadde slege hol i skutesida på babord side. Vatnet fossa inn. Skuta fekk slagside. Kursen vart sett innover isen. Etter ei stund stoppa maskinen. “Kvitis” vart liggande å slå mot isen.

Mannskapet  gjekk i to fangstbåtar  som dei sette ut og  baksa rundt på opne havet i stor sjø med jagande  is rundt seg.

            Med stor risiko for å sjølve bli knuste av isen gjekk «Skansen» med skipper Emil Brandal – bror til Peder – ned til fangstbåtane frå «Kvitis» og fekk redda mannskapet på 14.  På  desse to skutene var det med seks menn frå same familien, Mura-familien i Brandal.

            Under redningsaksjonen fekk «Skansen» knust 18 spant og to dekkspumper vart øydelagde.  Då berginga var utført såg dei  at «Kvitis» gjekk rundt og sokk med kjølen i vêret. Mannskapet vart flytta over på «Aarvak» som då var på veg heim. «Skansen» fortsette fangsten.

Her kjem sjøforklaringa:

                                               UTSKRIFT

                                                      AV

                                               RETTSBOK

                                                      FOR

                                        ÅLESUND BYRETT

 

År 1930 den 23. april blev rett holdt i Rådhuset.

Dommer: Anton Friele kst.

Sjøkyndige rettsvidner: Kaptein Blankholm og havnefogd Christiansen, begge habile og har før avgitt forklaring.

Protokollfører: Einar Hagen.

Sak nr. 37/30 B.

Saken gjelder: Sjøfoklaring for M/S «Kvitis».

Til stede: Michael Fr. Meldahl v/Møller Christensen. Skipsinspektøren  v/Aspelund Johansen. For rederiet møtte Vasstrand.

Dommeren fremla rekvisisjon i berammet stand samt rapport fra «Kvitis» fører.

Det fremlagt akteres.

 

                                                                                                          Fremlagt i Ålesund byrett

Herr byfogden i Ålesund.                                                                  Den 23-4-1930. Anton Friele kst.

 

Som fører av M/S «Kvitis» tillater jeg mig herved at begjære sjøforklaring avhold ianledning av skutens forlis i Vesterisen den 12. ds. Jeg vedlegger rapport og hitsetter mannskapsfortegnelse:

            Skytter Einar Liavåg, Brandal.

 1.       Bernt Rasmussen, Brandal.

            Maskinist Anders Tufteland, Nordheimsund.

            Smører Leif O. Brandal, Brandal.

            Stuert Ingvald Johnsen, Fjeldgt. 8, Ålesund.

            Fangsmann Oddmund Steine, Nordheimsund.

 1. Arne Albrektsen, Fagerlid, Tromsø.
 2. Lauritz Båtnes, Måseidvåg.
 3. Alfred Kristensen, Brandal.
 4. Lois Vennesberg, Gamlem.
 5. Ansgar Årø, Åheim.
 6. Harald E. Hareide, Hareide.
 7. Fritjof F. Hareide, Hareide.

                                   

                                                                                   Ålesund, den 22. april 1930

                                                                                               Ærbødigst

            Bilag                                                              Peder E. P. Brandal

 

                        Berammes til foretagelse på rådhuset 23/4-30 kl. 10.30 fm. Som sjøkyndige rettsvidner opnevnes havnefogd Kristiansen og kaptein Blankholm med Johs. Johannessen som varamann. Rekv. pålegges at varsle de interesserte.

                                                                                   Ålesund byrett, den 22-4-1930.

                                                                                               Anton Friele

                                                                                                          kst.

 

 

                                               Rapport                      

                                                   fra                              Fremlagt i Ålesund byrett

                                    M/S Kvitis’s fører.                     den 23-4-1930.  Anton Friele

                                                                                                                                  kst.

            Torsdag, den 20. mars iår gikk m/s Kvitis fra Ålesund for å gå til fangstfeltet i Vesterisen. Skuten gikk inn om Kristiansund og gikk derfra ut til Risøsund hvor mann gjorde skuten sjøklar. Lørdag, den 22. mars  gikk skuten ut fra Risøsund.

            Skuten kom til iskanten torsdag den 27. mars på 72.40 bredde. Det var da uveir og snekave og umulig at begynne fangsten. Man traff på Skansen og sammen med denne skute fulgtes iskanten sydvestover.

            Den påfølgende dag begyndte fangstingen og skuten fortsatte videre vestover hvor man påtraff de andre skuter. Skuten drev og fangstet til torsdag den 10. april. Til denne tid hadde man fått ombord ca. 500 dyr.

            Det blåste da op en orkanaktig storm fra NNO med snetykke. Kvitis blev kjørt inn i isen for å få livd og lå i livd av isen til lørdag den 12. april. I nærheten lå da Skansen, Årvak, Signalhorn, Jopeter og Heimland.

            Efterhvert gikk stormen over til ONO og lørdag gav isen ikke lenger skuten livd. Man besluttet da at søke ut av isen idet der blev satt seil. Det samme blev gjort av Årvak, Skansen og Signalhorn. I snekaven kom skutene fra hverandre. Kvitis manøvrerte gjennom drivisen, men det var ikke til å undgå at skuten fikk støt av drivisen i den tunge sjø. Idet skuten skulde kjøre gjennom et isbelte, kjørte pludselig et skarpt isflak inn i siden og slog øieblikkelig hull. Sjø begyndte straks at trenge inn og maskinisten meldte at det kom vann inn i maskin-rummet.

            Pumpene blev straks sat i gang og skuten lagt over idet man søkte innover mot isen igjen. Dessuten blev folk sendt i riggen for å holde utkik og signalisere efter hjelp. Imidlertid stoppet maskinen og fokkeskjøtet gikk med den følge at skuten  begyndte å drive av. Herunder fikk fartøiet uavladelig støt av isen og der var intet å gjøre enn å gjøre enn å forlate fartøiet hurtigst mulig. 2 båter blev låret og mannskapet og jeg gikk i båtene uten at der var anledning for nogen å ta noget med sig. Båtene drev inn på isen og blev trukket op på isflakene. Idet den siste av båtene forlot Kvitis fikk man gjennem en lysning i snekaven øie på Skansen. Og Årvak var man

            Fra Skansen blitt opmerksom på Kvitis’s stilling og Skansen søkte gjennem drivisen ned til båtene fra Kvitis. Med risiko for å bli ødelagt i isen lykkedes det Skansen at komme op under båtene og mannskapet og jeg kom ombord Skansen. Båtene måtte man la drive idet det var vanskelig nok å få folkene ombord. Klokken var omkring 12 middag da man kom ombord Skansen og 1/2 times tid efter så man fra Skansen at Kvitis gikk rundt og sank med kjølen i veiret.

            Ombord Skansen opholdt vi os til søndag den 13. april om aftenen. Da blev vi optatt av Årvak som skulde hjem, mens Skansen skulle fortsette fangstingen. Årvak kom til Brandal 1ste påskedag i 8-tiden om aftenen.

                                                 Ålesund, den 22. april 1930.

                                                                       Peder E. P. Brandal.

            Fremstod vidnerne. Formantes og foreholdtes rapporten, hvorefter de foreløpig gikk ut av rettssalen.

            Fremstod Peder Emil Oscar Pettersen Brandal, født 14. juni 1886, skipper på Kvitis bopel Brandak, Kvitis er bygget i 1905 av tre i Varaldsøy, tilhører L/L Kvitis, komp. eier 1/5 part av lutene, maskinen er en 68 HK, Thuxahm motor. Kjenningssignaler M.T.S.L. Bruttotonasjen 81 ton, nettotonasjen 55 ton. Skipet var besiktiget 18/3-30 i Ålesund.

            Han vedtok den opleste rapport som rigtig og som sin forklaring i saken.

            Kvitis var i full sjødyktig stand da den gikk fra Ålesund. Der var 2 amrikanske dekspumper, hvorav en ny. Disse blev satt igang under forliset, men maskinpumpen rakk man ikke å sette igang, fordi vannet steg så fort. Det isflak som bragte lekasjen hadde rammet  Kvitis i forkant av maskinen om s.b.

            Man hadde ombord ført fortegnelse over fangsten, men fortegnelsen blev likesom alt annet efterlatt ombord. Det nøiagtige antal dyr skulde være 510 eller 511.

            Oplest og vedtatt med tilføiende av at lensepumpen og spylepumpen var prøvet under turen og viste seg å være i full orden.

            Fremstod som 1ste vidne Einar Liavåg, Brandal, var 1ste skytter på Kvitis, 25 år gl., bopel Brandal.

            Han vedtok den opleste rapport som rigtig og som sin forklaring i saken.

 1. edfestedes og dimitertes.

            Fremstod som 2ndet vidne Anders Tufteland, 29 gl., var maskinist på Kvitis, bopel Nordheimsund, har 1 aktie i rederiet, med kapteinen ubeslektet og uforbunden.

            Han vedtok den opleste rapport som rigtig og som sin forklaring i saken.

 1. hadde ved anledningen vakt i maskinen og det var vidnet som opdaget at man hadde fått en lekasje i forkant av maskinen om styrbord, antagelig var en planke blitt ødelagt av isen, men man så intet, på grunn av garneringen. Dekkspumpene blev straks satt i gang, mens spylepumpen ikke virket fordi vannet med engang kom op under svinghjulet og derfra over på drivremmen så den gled av. V. gikk op og varskudde om lekasjen og da vidnet kom ned igjen stod vannet allerede op til maskindørken så v. måtte slå maskinen av. Der kunde efter vidnets mening intet gjøres for å undgå forliset.

            Ved avgangen fra Norge hadde man 23 ton olje, derav var antagelig forbrugt 5 á 6 ton da forliset inntrådte.

            Oplest og vedtatt.

 1. edfestedes og dimitertes.

            Fremstod som 3dje vidne Arne Albrektsen, 25 år gl., fangsmann, bopel Tromsø, med kapteinen uforbunden og ubeslektet.

            Han vedtok den opleste rapport som rigtig og som sin forklaring i saken.

 1. hadde vakt og var på broen da uheldet inntrådte. Det kunde efter vidnets mening intet gjøres for å undgå forliset. Det blev efter vidnets mening ingen uforsiktighet begått.

            Oplest og vedtatt.

 1. edfestedes og dimitertes.

            Fremstod pånytt skipper Brandal. Han forklarte at man hadde proviant iår som i fjor for ca 4 måneder. Herav var ikke forbrugt så meget som 1/4 del.

            Man hadde med av ammunisjon ca 7000 skudd, hvorav av forbrugt ca 1000. Komp. tilføyer  at man i isen fikk 2 tonn olje av Polartind.

            Oplest og vedtatt.

            Rettsvidnerne hadde intet å bemerke.

            Retten hevet.

                                               Anton Friele

                                                    kst.

 

 1. Blankholm Arnold Christensen
LitteraturIsflaket