Liv

Eigar1920 P/R Karl Svendsen, Fiskelv, Næverfjord
FartytypeSelfangar
Reg. merkeF 11 KD
HeimehamnKvalsund
Byggeår1911
ByggematerialTre
Mål i lengde, byggeår45,4 fot
Mål i breidde, byggeår16 fot
Mål i djupne, byggeår6,5
Maskin, orginaltBolinder 20 hk