Marta

EigarJoakim Henriksen, Ålesund
HeimehamnÅlesund
Byggeår1895
ByggematerialTre
SkipperarL. Ask
Utfyllande opplysningar

Første gang på selfangst i Vestisen 1899