Martin Karlsen

Andre namnKista Dan (1952) Benjamin Bowring (1979) Arctic Gael (1983) Olympiakos (1984)
Eigar1952 Rederiet Ocean A/S, Esbjerg (J.Lauritzen, Købenmavn)
1966 Martin Karlsen A/S, Brandal (Karl, Peter og Martin Karlsen)
1968 Karlsen Shipping Co. Ltd, Halifax
1979 Bowring S.S. Co. Ltd, London
1982 Bearcreek Oil and Shipping Co, London
1983 Halba Shipping Ltd, London
1984 Freighters & Tankers Ltd, Hamilton /Bermuda
1989 Marnato Compania, Naviera SA, Panama
1997 Polar Ventures Limited
FartytypeSelfangar - ekspedisjon - forsking
Reg. merkeM-20-HD (1966)
HeimehamnBrandal
ByggeverftAalborg Værft AS, Ålborg
Byggeår1952
ByggematerialStål
Mål i lengde, byggeår185 fot
Mål i lengde etter ombygging191,5 fot 1966 - 212,8 fot
Mål i breidde, byggeår36,9 fot
Mål i djupne, byggeår22,9 fot
Mål i djupne etter ombygging20,0 1966
Tonnasje1244,06 brt 1966
Maskin, orginaltBurmeister & Wain 6 syl. 2T 1200 hk
SkipperarHenry Brandal
Ombyggingar Verft1959 utvida kapasitet til 36 passasjerar
1966 ombygd til selfangst
1979 ombygd til supportskip
AnnaSeld til Tyrkia for opphogging rundt 1998-1999
Utfyllande opplysningar

«Martin Karlsen» skulle verte den største selfangstskuta som har vore i Noreg.

Men den var ikkje bygd for selfangst, men for blytransport frå Mestervig på Nordaust-Grønland. I slutten av 1940-åra vart det oppdaga store bly førekomstar her, og danske styresmakte hadde stor tru på verdifull aktivitet her. I 1951 vart det teke initiativ til å danne eit selskap som skulle utvinne førekomstane. Den arktiske sommaren er kort her, og isforholda kunne gjere det vanskeleg å skipe ut last. Særskilt med dei små skutene som opererte i området ville transporten bli lite rasjonell. Firma J. Lauritzen AS, København, satsa då på å bygge ein større isforsterka båt for denne transporten. Det vart «Kista Dan». Sesongen på Nordaust-Grønland kunne vere kort, men reiarlaget med den nye spesialbygde båten rekna også med å få oppdrag i sydisen. Lauritzen-reiarlaget lukkast med dette, og gjennom ei årrekkje leigde dei ut båt til ulike oppdrag i polarområda. Den første båten vart altså «Kista Dan», men seinare kom fleire andre like båtar som «Magga Dan», «Thala Dan», «Erika Dan», «Perla Dan» og «Nella Dan». «Kista Dan» hadde oppdrag nesten årvisst til sydisen fram til firma Martin Karlsen AS, Brandal, kjøper skuta på hausten i 1966. Båten skiftar no namn til «Martin Karlsen».

Første tur på selfangst fikk «Martin Karlsen» i 1967 på newfoundlandsfeltet. Også som Brandalsbåt hadde «Martin Karlsen» oppdrag i sydisen og i 1967 var dette for argentinske styresmakter. Men det vart berre to år heimehøyrande på Brandal for «Martin Karlsen». Hausten 1968 vart den seld til Karlsen Shipping Company Ltd., Halifax.

I 1979 vert «Martin Karlsen» seld og endra namn til «Benjamin Bowring» og vart leigd ut til det store Trans-Globe Expedition som planla ekspedisjon der både Sørpolen og Nordpolen skulle vere målet. Nokre av deltakarane i ekspedisjonen kryssa kontinentet via Sørpolen sommaren 1980/81 med snøskuter. Deretter segla båten til Alaska der Ranulph Finnes og Charles Burton kursa for Nordpolen dit dei kom fram 11. april 1982. Då hadde dei kryssa Sørpolen 15. desember 1980.

I 1983 vert skuta seld igjen og får det nye namnet «Arctic Gael». Planen til kjøpar var vidare utleige til arktiske ekspedisjonar, men båten vert liggande i opplag eit års tid før den vert seld vidare til Freighters & Tankers, Hamilton, og får namnet «Olympiakos». Den gjekk til Kos og vert delvis ombygd til yacht for den greske skipsreiaren John Goulandris. Men båten vert framleis berre liggande i opplag.

I juli 1997 vert den igjen seld vidare, denne gong til Polar Ventures Limited. Planen var å bruke båten for å undersøke forureining i antarktiske farvatn. Men det synte seg at etter mange år i opplag er tilstanden på båten elendig. Skroget hadde også fått mykje skade i ein storm og det var lite lønsemd i å reparere. Båten vart difor seld til tyrkia for opphogging.

LitteraturIsflaket