Seløy

Eigar1927 Det Norske Fangstkompani, Oslo
FartytypeSelfangar
Reg. merkeO 35 O
HeimehamnOslo
Byggeår1927 (?)
ByggematerialTre
Tonnasje116 nrt
Utfyllande opplysningar

Heimehøyrande i Oslo, men med skipper, skyttar og mannskap frå Sunnmøre. Hadde eige kokeri om bord, men viste seg lite effektivt. Seld til utlandet etter eit par års drift.