Sjøløven

EigarJohan Meyer, Tromsø
HeimehamnTromsø
ForlistForliste i Kvitesjøen
Utfyllande opplysningar

Forliste i området i/kring Kvitesjøen ein eller annan gong under første verdskrig. Skal ha blitt senka av tysk ubåt. 5 mann kom vekk.