Soløy

Eigar1945 Olav Hjertaker
1946 Karl Nicolaisen, Tromsø
1951 Sigmund Snarby og Karl Nicolaisen, Tromsøysund
1967 Arvid Salomonsen, Tromsdalen
FartytypeSelfangar
Reg. merkeH-30-T (1945)
T-30-T (1946)
HeimehamnTromsø
ByggeverftBygd av Olav Hjertaker og Samuel Nordahl, Onarheim i Tysnes
Byggeår1945
ByggematerialTre
Mål i lengde, byggeår50,5 fot
Mål i lengde etter ombygging59,2 fot 1949
Mål i breidde, byggeår15,6 fot
Mål i breidde etter ombygging17,2 fot 1949
Mål i djupne, byggeår6,4 fot
Mål i djupne etter ombygging7,7 fot 1949
Tonnasje24,95 brt 1945
39,32 brt 1949
49,87 brt 1951
Maskin, orginaltUnion 50 hk
Maskin, ny1951 120 hk Wichmann
SkipperarArvid Salomonsen, (1957-)
Ombyggingar Verft1949 forlengd og oppbygd og nytt overbygg ved Aronsens skipsbyggeri, Risøyhamn
1951 nytt egnarhus, ny kahytt og messe
ForlistForliste 19. juli 1970 på veg til Nordisen
Utfyllande opplysningar

«Soløy» er første gang på  selfangst i Nordisen i 1946. Det vart ikkje nokon god debut denne første turen, dei kom heim med 94 sel og 6 isbjørn, derav 2 levande. I 1947 skulle det gå langt betre og dei leverte då 2170 sel etter fangsten i Nordisen.

I 1949 vert «Soløy» forlenga, oppbygd og får nytt overbygg ved Aronsens skipsbyggeri. Etter denne ombygginga skiftar skuta namn til «Tåkeheimen». Men etter kort tid vert dette namnet endra til «Polarheimen».

  1. mai 1952 under fangst i Austisen får skuta slege av to propellvengar og halve propellhovudet. Skuta byrja også å ta inn vatn rundt hylsa. Med alle pumper i gang greidde dei å halde skuta lens. «Noris» låg i nærleiken og forstod på den høge aktiviteten kring akterskipet på «Polarheimen» at noko var på ferde. Dei kom til, og etter ei tid vart det semje om å starte eit slep av havaristen. Redningsskøyta «J.M. Johansen» vart av assurandøren sendt ut for å ta over slepet, men dei fann dei ikkje før dei nesten var komne til Vardø, og «Noris» fortsette då slepet heilt inn.

I 1954 er det «Polarheimen» som kjem til og assistera då «Forland» er ute for eit liknande havari i Nordisen.

Både i 1957 og 1965 vert «Polarheimen» arrestert av russerane som meina at dei har fanga innanfor grensa. Begge gongar vert dei slepte fri etter kort tid, men i lagde til dels store bøter.

Under overseglinga til Nordisen i 1970 oppdaga dei på Tromsøflaket, den 19. juli, at det kom vatn inn i mannskapslugaren framme. Alle pumper vert straks sette i gong, men vatnet stig. «Polarheimen» snur, dei har nettopp passert fiskebåten «Alf Bjørnar», og vil prøve å kome seg fram til denne. Dei greidde ikkje å finne kvar lekkasjen var, men dei rekna med den måtte vere forut sidan det ikkje var vatn i maskinromet første tida. «Alf Bjørnar» hadde ikkje lenseutstyr, og klokka 19.00 stoppa maskina på «Polarheimen». 4 mann gjekk i fangstbåt nr. 1 og tok seg over til «Alf Bjørnar. Resten av mannskapet, 3 mann, gjekk frå borde klokka 21. Rett etter la skuta seg over på styrbord og gjekk ned med akterenden først.