Det var i påskedagane frå 2. til 6. april 1952 at fem skuter frå Troms og Møre forsvann sporlaust under ein storstorm i Vesterisen. Dei fem skutene var: «Brattind», «Ringsel» og «Vårglimt» frå Troms, «Buskø» og «Pels» frå Møre. 44 av dei sakna var frå Troms – 34 frå Møre. 46 koner og 98 umyndige born hadde mista sin forsørgjar.

Ved dei fleste forlis vil ein vanlegvis finne mykje vrakgods. 10 båtar burde vere sette på vatnet. Her vart det aldri gjort funn som bevisleg kunne førast attende til dei fem skutene. Ingen av dei sende ut naudmelding over radio.

Heller ikkje i dag veit ein sikkert kva som hende.