Flemsøy

Eigar1917 Johan Flem og Karl Skaarbrevig, Ålesund
1926 Aalesund Kreditbank
1926 P/R Flemsøy (Andreas Flem, Ålesund og Johs. H. Brandal, Hareid
1933 Johs. H. Brandal, Hareid
1963 Johs. H. Brandal A/S
FartytypeSelfangar
Reg. merkeM 129 A (1920)
M 44 HD (1933)
HeimehamnÅlesund - Hareid
ByggeverftBolsønes, Molde
Byggeår1917
ByggematerialTre
Mål i lengde, byggeår95,6 fot
Mål i lengde etter ombygging105 fot - 107,2 fot
Mål i breidde, byggeår22,1 fot
Mål i djupne, byggeår10,2 fot
Tonnasje137 brt
144 brt
157 brt
180 brt etter ombyggingar
Maskin, orginaltStormøilen Patentslip (W.F. Meyer) Bergen, Comp. 130 ihk
Maskin, ny1947 innsett ein 1943 modell Crossley på 370 hk - Ny Wichmann på 750 hk innsett ved Ulstein Mek. verksted.
SkipperarJohannes Brandal
Karl J. Brandal
Ombyggingar VerftOmbygd ved Bolsønes Verft i 1947/48. Skuta fekk no ny avrunda baug og ny maskin.
Ombygd ved Hatløs Verksted i 1953/1954. Dette ei omfattande ombygging. Skuta fekk ny kryssarhekk. Skuta vart samstundes bygd på i høgda slik at laste-evna vart auka ein del.
Ombygd ved Malo Mek verksted i 1965 for å drive med kraftblokk.
ForlistForliste i Vesterisen 21. april 1977 i posisjon 70.36 nord og 08.27 vest.
Utfyllande opplysningar

Då «Flemsøy» var nybygd i 1917 vart første oppdraget til skuta å gå på leiting etter dei seks sakna skutene i Vesterisen. Les meir om dei sakna skutene her: https://www.ishavsmuseet.no/fortellingar/paskemysteriet-i-vesterisen-1917/

Ved den neste store katastrofen i Vesterisen i 1952 fekk også «Flemsøy» ei viktig rolle grunna den sterke radiosendaren den hadde.

22. februar 1938 bergar «Flemsøy» «Brandaling» på sildefeltet. I lag med «Fangstmand» og «Rundøy» bergar «Flemsøy» i 1939 mannskapet på «Vesterhavet» som forliste på oversigling til Vesterisen.

På heimtur frå Vesterisen i 1949 berga den i saman med «Brandal» mannskap på «Herøyfjord» som forliste vest av Runde. Ombord hadde dei også mannskapet frå «Polarbjørn» som hadde forlist på Newfoundland.

23. september 1968 bergar «Flemsøy» lastebåten «Nærøy».

5. april 1977 er «Flemsøy» på fangst i Vesterisen og går i ei blanding av sørpe og store flak, med tung dønning. Dei kjem då bort i ein isfot med styrbord side. Skuta byrjar straks å leke. Dagen etter ber dei hjelpeskipet «Harmoni» om hjelp til å prøve tette lekkasjen.Pumpene held unna, og «Flemsøy» fortsetter med fangsten, og har knappe 900 dyr då «Harmoni» når fram 11. april. All fangst vert flytta bak på babord side for å få lekkasjen opp av vatn. I tillegg legg ein wirestropp frå «Harmoni» og får tvinga «Flemsøy» meir over på babord sida, dekket ligg no i vatn. Men dei får ikkje heile skaden over vatn. Ishuda er sterkt skada og dei skiftar 4 plankar og to jarnplater vert lagd på. «Flemsøy» heldt fram fangsten, men lekkasjen har ikkje minka noko særleg, og etter nokre dagar auka den på. Det vert då slutta av å gjort klart for å gå heim. «Brandal» tek på seg å assistere under overfarten. Dei får også ei ekstra pumpe frå «Harmoni». Då dei kom ut i ope vatn 21. april auka lekkasjen endå meir, og no klarte ikkje pumpene å halde unna. Men då dei snudde og gjekk innatt i issørpa minka den igjen. Men då lysmotoren stoppar ut på dagen er slaget tapt, då har dei ikkje straum til lensepumpene. Generatoren på denandre lysmotoren hadde kortslutta tidlegare på turen. Med den bensindrivne pumpa frå «Harmoni» og to dekkspumper steig vatnet. Hovudmotoren stoppa litt seinare. Då vatnet stod over toppen på hovudmaskina kom «Brandal» opp på sida og plukka opp sei 12 i mannskapet. Klokka 22 på kvelden den 21. april 1977 sokk «Flemsøy» i posisjon 70.36 nord og 08.27 vest med 1961 sel ombord.

 

Fra «Flemsøy»s hjælpetogt 1917

Skipper Johan Olsens dagbok etter leiteaksjonen i 1917

I Angmagssalik og paa Island

Aalesunds avis fredag 26. oktober 1917

Det varte ikke lenge før vi hadde tre kajakker paa siden av skuten. Eskimoerne nærmer sig smilende og bukkende og vi gjør tegn til dem at de skal komme om bord.

Jeg spør efter den danske koloni Angmagssalik og de peker alle over fjorden til den andre side. Vore kart er saa smaa at kolonien ikke staar avmerket. Vi tar alle tre kajakker med eskimoerne i om bord i «Flemsøy». Den første var noget nervøs og ansigtet var svært alvorlig da vi halte ham om bord. Vi spanderte saa kaffe og mat paa alle 3 paa storluken, da blev de ellevild av glæde, de runde ansigterne sken som en sol. Det var visselig.

Det var den første norske frokost de hadde spist og stuerten hadde nok at gjøre med at faa mættet dem.

Saa begynder lodsningen ind gjennem isen og mellem en del skjær, – det gaar med tegn og fakter. Flere og flere kajakker kommer til og tilslut har vi en hel skare efter os.

Vi bøyer ind for et nes og den danske koloni Angmagssalik kommer tilsyne med sin kirke, prestegaard og bestyrerbolig og alle flag i top. Vi ankrer op efter eskimolodsernes anvisning og fortøier skipet.

Saa kommer stedets autoriteter om bord, koloniens bestyrer, hr. Hedegaard, presten og to sklolelærere. De blir meget forbauset da de ser at det ikke er skip fra Danmark, som de ventet med post og fornødenheter.

Jeg forteller at vi er ute for at søke efter 6 savnede sælfangerskipe og mit første spørgesmaal er, om her er kommen ind til kolonien eller om man har set noget. Jeg hadde et haap om, at muligens nogen kunde være kommet under kysten, som jo vidt over er bebodd av eskimoere, de vilde vel i saa fald kommer frem til kolonien.

Hr. hedegaard kunde fortælle. At eskimoerne øst og vest av kolonien altid kom til ham med alt de fandt paa kysten.

Det eneste som var fundet var en Bjellands ansjovisboks med to ansjoviser i og en tom flaske, dessuten bare skrotter av sælhund, som stammet fra vor fangst ute i isen isommer i juni.

Bestyreren erklærte, at eskimoerne vilde komme selv 50 mil fra kolonien saa fort de bare kunde og rapportere det, hvis der var set noget.

Efter disse oplysninger var vort sidste haap ute om at kunne finde noget paa denne kant, og vi fandt det ikke formaalstjenlig at søke mer langs kysten.

Om aftenen blev alle mand paa «Flemsøy» indbudt av bestyrerens frue til kaffe. Her hadde vi det riktig hyggelig. Beboerne heroppe i det fjerne nord vilde gjerne høre nyt fra utenverdenen, og vi paa vor side fik servert en hel del eskimohistorier og grønlandsoplevelser.

Angmagssalik er den eneste danske koloni paa Østgrønland fra Kap Farvel og nordover. For uten di faa danske , bestaar befolkningen av ca. 700 eskimoer.

Eskimoerne ser tyk og fet ut; her er jo i almindelighet godt om fangst. Paa denne tid fraadser de i sælkjøt og spek, de formelig skinner av spek over hele kroppen. Kjøt og spek spiser de for det meste raat. Nu om sommeren bor ekskimoerne i telte. Vinterhusene har de tat taket av for at faa dem utluftet, og de trænges nok. Vi besøkte nogen av teltene og stak hodet indenfor; men i almindelighet var vi snare til at komme ut igjen, for luften var fæl, og skittenhet er vistnok en dyd hos dette halvvilde folkeslag.

En yndet ret hos eskimoerne her, fortalte bestyreren, er en blanding av smaat skaaret sælkjøt, skind, spek, græs, nogen blomster samt krækebær – alt sammenrørt i en skindpose. Dette holder de gilde paa om vinteren.

En annen delikatesse er sælhund som har ligget 3 a 4 maaneder i fjæren. Den tar de ind i gammen og holder festmaaltid paa, raa og raatten som den er. Selv saa vi dem spise almindelig tang, som er i fjæren. De vred sjøvannet ut av den, og spiste den med rigtig god apetitt, – smaabarna spiste tang som man hjemme spiser kaalrabi.

Eskimoernes kajakker var godt utstyrt med fangstredskaper, og mændene var svært villige til  at vise os sin færdighet i at kaste harpun og spyd. Storfanger Henninge gik rundt i vandet med sin kajakk og kom smilende op igjen. Han har engang dræpt en bjørn paa isflag bare med sin lanse.

Mange farer lurer paa menneskene her oppe. Forrige vinter blev en eskimo i sin kajak angrepet av en kvalross og dræpt. En gang skulle en saakalt konebaat med 11 mennesker ro forbi et isfjeld. Da de var mitt under fjeldet kantret det pludselig  rundt og alle 11 kom bort.

Den almindelige mening blant de ældre eskimoerne er, at baade vi og skibet er nogen overnaturlige væsener, og de ser paa os med ærefrykt.

Søndag 2. september

Har i dag hatt bestyreren med familie om bord til middag og kaffe. En masse eskimoere har ogsaa været om bord og set sig om. Vi har tat en del fotografier og beset os paa land.

Mandag 3die

Gjorde os klar til avgang kl. 10 formiddag. Bestyrer Hedegaard lovet at rapportere, hvis de skulde finne noget eller se noget til de savnede skibe.

Saa maatte vi si farvel til vore elskværdige danske grønlendere. De saa med vemod efter os; det var nok den sidste hilsen fra utenverdenen for lange tider, sandsynligvis vilde der – som det pleiet – gaa et helt aar før de atter fik høre om begivenheterne hjemme. Saa hilste vi med flagget og sto ut mellom isfjeldene, ut i taakebanken, som laa tyk og tæt utenfor land.

Tirsdag 4de.

Frisk nordostlig og taake.

Onsadg 5te.

Spak østlig vind. Tung sjø av SW, barometeret faldende.

Torsdag 6te.

Frisk nordost, tung sjø av SW, fik Island i sigte ved middag. Kom ind til Isafjord kl. 10 aften.

Fredag 7de.

Stor storm av SW. Var i land og telegraferte hjem. Telefonerte til Siglufjord og fik høre at de to islandske sælfangere «Kapur» og «Skumur» laa der, og da «Kapur» isommer paa fangst feltet skulde ha set et skipsskrog, bestemte jeg mig til at gaa til Siglufjord for at faa nøiere underretning om, hvad som var set. Syselmanden i Isafjord ga os fripas til at anløpe alle islandske havne uten at betale avgift.

Lørdag 8de.

Stor storm av vest. Har hat kjelrengjøring og fyldt vand.

Søndag 9de.

Gik fra Isafjord kl. 6 imorges til Siglufjord. Stille got veir.

Mandag 10de.

Ankom Siglufjord kl. 6 morgen. Her er stille og rolig, det er ikke som det pleier at være om aarene, naar hele Aalesunds fiskerflaate ligger her og fisker sild. Da er det nesten umulig at finde ankerplads. Silden har streiket paa Island iaar, fisket har vært rent elendig. Har været i land og truffet Hr. O. Tynes, som har undersøkt langs Siglufjord distrikt om der har været fundet noget, men uten resultat. Jeg fik hr. Tynes til at telefonere til Raufarhavn paa Melrakkesletten og til Thorshavn paa Langenes. Vi fik forbindelse med Raufarhavn kl. 4, men syselmanden kunde bare berette, at der intet var fundet.

Fra syselmanden paa Thorshavn meddeltes at en baat var fundet for nogen dager siden paa Saudanes paa Langenes. Efter den beskrivelse jeg fik av baaten. Maa det være en baat fra en sælfanger. Jeg har derfor bestemt mig til at gaa til Langanes og se paa baaten. Da sælfangeren «Kapur» er ute paa fiske, faar jeg imidlertid ligge her til i morgen, om den muligens skulde komme ind igjen.

Tirsdag 11de.

Da «Kapur» ikke var indkommet til middag, gjorde vi os klar til avgang. Hr. Tynes ga os de oplysninger, han hadde fra føreren av «Kapur» og som gaar ut paa at «Kapur» omkring den 10de juni paa 65gr. nordlig bredde og 32 gr. vestlig længde passerte en del av en skibsside, som var graamalt og med en del av ishudplankene paa. Mellem ishuden og siden var der lagt tjærepap. Man hadde ikke undersøkt tingen nærmere og kunde derfor ingen andre oplysninger gi. Avgik fra Thorshavn over middag.

Onsdag 12de.

Frisk kuling av syd med taake. Ankom til Thorshavn kl. 4 eftermiddag. Har været i land og faat vite at den fundne baat beror ca. 2 mil herfra. Har talt med sydselmanden, som lovet at bli med i morgen og se paa baaten.

Torsdag 13de.

Gik imorges ut til Saudanes ifølge med sydselmanden. Baaten sto optrukket i fjæren, og jeg saa straks at det var en ny baat som var bygget av baatbygger Nedregaard i Aalesund.

Baaten var drevet i land paa en sandfjære og har ikke faat nævneværdige skade. Sand og sjø i forening har skuret malingen av den, og navnet, hvis der har været noget, men baaten maa sikkert stamme fra et av de savnede skibe, derom vidner ogsaa de taugender, som henger igjen i baaten og som viser, at den har vært kappet fra sine surringer.

Efter en del forhandlinger faar jeg kjøpt baaten av sysselmanden og tar den med til Aalesund. Jeg tror sikkert jeg skal kunne faa konstatert, hvilket skib baaten har tilhørt, da naturligvis baade bygmester og og redere kjender til om nogen av skibene har faat ny baat iaar.

Jeg har faat sysselmanden til at love at sende underrettning, hvis der i vinterens løp skulde drive noget paa land, som kunde stamme fra de savnede skibe.

Vi har faat baaten om bord og begynder paa hjemseilingen. Spak sydostlig vind.

Paa overreisen til Norge har vi intet bemerket. Kommer under Ona fyr mandag den 17de september. Har da tilbakelagt 2500 kvartmil, foruten alle krokninger.

Resultatet av vore undersøkelser blev jo litet. Jeg hadde igrunden heller ikke stort haap om noget mer, da jeg selv var ute i det svære veir i paasken – et uveir som nok kunde ødelægge en skute, særlig hvis den laa ugeldig til.

Ankret paa Aalesunds havn kl. 7 aften den 17de september efter lykkelig og vel overstaat reise.

Johan Olsen

Leder av hjælpeekspedisjonen

LitteraturAlarm i Vesterisen. Mysteriet i Vesterisen. Isflaket - fleire utgåver