Fangslivet på Nordaust Grønland

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kva kalla nordmenn området ved Nordaust Grønland?

2 / 10

Kor mange polarrev vart fanga årleg i perioden 1926 til 1959?

Foto: Storholt
3 / 10

Kor gamal var moskuskalven når dei fanga han?

4 / 10

Mannen i midten held i eit spyd. Kva heiter kvalen som har eit slikt spyd?

5 / 10

Kva heiter bukta den viktige vêrstasjonen låg?

Foto: Walter Molt
6 / 10

Kva år «okkuperte Norge» Grønland?

7 / 10

Kva heitte seglskuta som i 1900 tok seg inn til Nordaust kysten av Grønland?

8 / 10

Kva år blei det bestemt at Danmark var rettmessig eigar av Grønland?

9 / 10

Kva heiter fella dei fanga reven i?

Foto: Walter Molt
10 / 10

Når blei fangstinga for Noreg avvikla på Nordaust-Grønland?

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Nordaust-Grønland - Eirik Raudes Land

Fangst langs Grønlands strender, under land og i land, gjekk i starten føre seg som ein plukkfangst.
Les meir >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>