Kva veit du om polarheltane Fridtjof Nansen og Roald Amundsen?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kva heitte polarskuta som bl.a Fridtjof Nansen og Roald Amundsen nytta?

2 / 10

Når gjekk Fridtjof Nansen over Grønlandisen?

3 / 10

Mellom kva to norske byar gjekk Nansen på ski?

4 / 10

Kva årstall fekk Fridtjof Nansen Nobels fredspris?

5 / 10

Når nådde Roald Amundsen polpunktet på Sydpolen?

6 / 10

Kva heitte mannen Roald Amundsen konkurrerte mot for å nå Sydpolen?

7 / 10

I 1903 til 1906 ville Roald Amundsen finne ein passasje (Nordvestpassasjen) mellom to verdshav. Kva verdshav?

8 / 10

Kva heitte skipet til Roald Amundsen?

9 / 10

I kva by ligg Frammuseet?

10 / 10

Kven utanom Fridtjof Nansen og Roald Amundsen vert rekna blant dei tre store i norsk polarhistorie?

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Ragnar Thorset – Levd liv

Ragnar Thorseth er eventyrar og ekspedisjonsleiar. Han er journalist og formidlar. Og han er sunnmøring og nordmann. Alt dette har forma Ragnar Thorseth til det liv og den draum som vert presentert her.
Les meir >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>