Det upassande namnet

Polarstar heitte i ei kort stund Polarfart. Test dine kunnskapar om bakgrunnen for at Polarstar endra namn frå Polarfart til Polarstar.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 3

Kva heitte Polarstar i byrjinga?

2 / 3

Kva var namnet til ho som gav skuta namn?

3 / 3

Kva land blei skuta bygd?

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Det upassande namnet

Då Martin Karlsen og Kristoffer Marø bestilte den nye skuta i Skottland, meinte dei at dei hadde funne eit feiande flott namn: Polarfart. Dei oppretta også eit selskap med same namn som skulle eige skuta. Men det var nok ein og annan verftsarbeidar som drog på smilebandet der dei måla namnet på skutesida.
Les meir >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>