Turistbåten Polarstar

Polarstar blei fleire somrar nytta som turistbåt i området Svalbard og Nordaust-Grønland. Prøv dine kunnskapar om Polarstar og turisme.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kvar er bilde teke?

2 / 10

Kva type fisk kan du fiske i elvane på Nordaust-Grønland?

3 / 10

Kor tung kan ein isbjørn bli?

Foto: Kjell Wiik
4 / 10

Kva årstall gjekk Polarstar med siste turistfart frå Longyearbyen om somrane?

Foto: Kjell Wiik
5 / 10

Lever det isbjørn på Sørpolen?

6 / 10

Ved kva fjord ligg Barentsburg

Foto: Adobe Stock
7 / 10

Kva betyr Svalbard?

8 / 10

Når fekk Svalbard flyplass?

Foto: Adobe Stock
9 / 10

Kva kalla nordmennene landområdet som blei okkupert på Nordaust-Grønland i 1931?

10 / 10

Kva heiter hovudstaden på Grønland?

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Turistbåten

– Jag kom ombord i Polarstar, og satt alena ute på dekk med en kopp kaffe, og ble da oppfyllt av en følelse av at jag hadde kommit hemm, at det var hit jag sku’.
Les meir >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>