Vrakfunn av ishavsskute

«Kan ein islandsk trålar ha funne restar/spor etter dei forsvunne ishavsskutene frå 1952?»

Ishavsmuseet Aarvak – Ved Johannes Bjarne Alme

Helga 7-8 oktober fekk den islandske trålaren «Videy» delar frå ei selfangstskute i trålen.

Dagen etter fekk Ishavsmuseet Aarvak telefon og epost frå Island vedkomande trålaren «Videy» sitt funn.