Dyr og fuglar på Ishavsmuseet

Kjenner du dyra og fuglane som er stilt ut på Ishavsmuseet?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kva heiter denne reven?

2 / 10

Kvitunge er avkomet til

3 / 10

Kva heiter denne fuglen?

4 / 10

Kva heiter denne fuglen?

5 / 10

Blueback er avkomet til

6 / 10

Kva heiter denne fuglen?

7 / 10

Moskus er i slekt med

8 / 10

Kva heiter desse fuglane?

9 / 10

Kva dyr er dette?

10 / 10

Kva heiter denne fuglen?

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>

Fangstfelta

Denne artikkelen handlar om dei ulike fangsfelta som nordmenn reiste til: Vesterisen, Newfoundland, Svalbardområdet/ Nordisen, Austisen og Kvitsjøen. Det er Johannes Bjarne Alme og Webjørn Landmark som skriv om dei ulike fangstfelta.
Les meir >>