Kva heiter kvalen?

Kan du namn på kvalane som finns i dei ulike verdshava?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kor mange ulike kvalartar finns det i verda?

Foto: Adobe Stock
2 / 10

Kva heiter kvalen?

Foto: Adobe Stock
3 / 10

Kva heiter kvalen?

Foto: Adobe Stock
4 / 10

Kva heiter kvalen?

Foto: Adobe Stock
5 / 10

Kva heiter kvalen?

Foto: Adobe Stock
6 / 10

Kva heiter kvalen?

Foto: Adobe Stock
7 / 10

Kva heiter kvalen?

Foto: Adobe Stock
8 / 10

Kva heiter kvalen?

Foto: Adobe Stock
9 / 10

Kva heiter kvalen?

Foto: Adobe Stock
10 / 10

Kva heiter kvalen?

Foto: Adobe Stock

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Fangstfelta

Denne artikkelen handlar om dei ulike fangsfelta som nordmenn reiste til: Vesterisen, Newfoundland, Svalbardområdet/ Nordisen, Austisen og Kvitsjøen. Det er Johannes Bjarne Alme og Webjørn Landmark som skriv om dei ulike fangstfelta.
Les meir >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>