Kva veit du om arktisk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kva heiter havet som utgjer mesteparten av det arktiske området?

Foto: Adobe Stock
2 / 10

Kor djupt er havet ved Nordpolen?

Foto: Adobe Stock
3 / 10

Kvar kom inuittane eigentleg i frå?

Foto: Adobe Stock
4 / 10

Kva betyr namnet arktisk?

Foto: Adobe Stock
5 / 10

Kor mykje av eit isfjell ligg under havoverflata?

Foto: Adobe Stock
6 / 10

Kven nådde nordpolen først?

7 / 10

Kva heiter havet mellom Novaja Zemlja (Russland) og Svalbard (Norge)?

Foto: Adobe Stock
8 / 10

Store deler av Polhavet er dekka med is. Kva heiter denne isen?

9 / 10

Kva er fellesnamnet som omfattar Spitsbergen, samt Bjørnøya, Hopen, Kong Karls Land og Kvitøya?

Foto: Adobe Stock
10 / 10

Når blei Svalbard offisielt overført til Norge?

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Fangstfelta

Denne artikkelen handlar om dei ulike fangsfelta som nordmenn reiste til: Vesterisen, Newfoundland, Svalbardområdet/ Nordisen, Austisen og Kvitsjøen. Det er Johannes Bjarne Alme og Webjørn Landmark som skriv om dei ulike fangstfelta.
Les meir >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>