Kva veit du om Brandal City?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kva heiter fjorden på Svalbard Brandal City blei etablert ved?

2 / 10

Kva var namnet på kolkompaniet Petter S. Brandal skipa?

3 / 10

I seks veker sommaren 1916 var Peter S. Brandal i Brandal City og planla gruveanlegget og byen. Kor mange tonn kol tok dei med heim til Noreg?

4 / 10

I høve koldrifta fekk byen jarnbane. Kor mange kilometer skinnegong blei det lagt?

5 / 10

Kva årstal endra Brandal City namn til Ny-Ålesund?

6 / 10

Kva heitte luftskipet Amundsen gjorde sitt forsøk på å nå Nordpolen?

7 / 10

Kva år hende Kingsbay-ulukka?

8 / 10

Kor mange arbeidsfolk var målet skulle overvintre i Brandal City?

9 / 10

Kva år prøvde Roald Amundsen å nå Nordpolen med fly?

Foto: Hans Hjelle
10 / 10

Kor mange faste forskningsinstitusjonar finn vi i Ny-Ålesund i dag?

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Brandal City

Historia til Ny-Ålesund er både spanande og dramatisk. Ved fleire høve gjennom dei siste 100 åra har heile verda hatt sine auge på nyhende frå denne verdas nordlegaste by.
Les meir >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>