Lett blanding om Brandal

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kva heiter fjorden Brandal ligg ved?

2 / 10

Kva årstal hadde Peter S Brandal sin første fangsttur?

3 / 10

Kva årstal blei Ishavsmuseet Aarvak stifta?

4 / 10

På Svalbard fekk ein by namnet Brandal City. Kva heiter byen i dag?

5 / 10

Kva heiter fabrikken som er avbilda?

6 / 10

Kor mange selfangsskuter kom frå Brandal?

7 / 10

Kven var eldsjela og drivkrafta bak stiftinga Ishavsmuseet Aarvak?

8 / 10

Bilde syner elevar ved Brandal skule (i dag vert bygninga brukt som grendahus). Når stod bygget ferdig?

9 / 10

Kva heiter kunstnaren som laga skulpturen «Ishavskjerringa»?

10 / 10

Når stod fortet ved Kvitneset klart?

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Påskemysteriet i Vesterisen 1917

I over 100 år har nordmenn drive selfangst i ishavet. Over fleire generasjonar har fangstfolk funne sitt levebrød under ekstreme vilkår der vêrgudane kunne vere nådelause i all sin velde.
Les meir >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>