Sant eller usant om sjøuttrykk

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Babord side er høgre side på ei skute

2 / 10

Brua er det same som styrehuset

3 / 10

Draft er det same som eit dregg/anker

4 / 10

Hekk er det bakre og øverste utoverhengande del av eit fartøy

5 / 10

Jibbe er å kuvende, skifte halsar når vinden kjem bakfrå.

6 / 10

Knop er ei eining for å måle avstand til dei ulike fangstfelta

7 / 10

Krenge er overlast av skute

8 / 10

Plett er det same som tallerken

9 / 10

Pøs er det same som bøtte/spann

10 / 10

Rom sjø er eit brennevinsmerke for sjøfolk

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Fangstfelta

Denne artikkelen handlar om dei ulike fangsfelta som nordmenn reiste til: Vesterisen, Newfoundland, Svalbardområdet/ Nordisen, Austisen og Kvitsjøen. Det er Johannes Bjarne Alme og Webjørn Landmark som skriv om dei ulike fangstfelta.
Les meir >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>