Sant eller usant

Arktisk er området som omgir Nordpolen med bl.a Svalbard og Grønland. Kva er sant eller usant om dyrelivet i arktisk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Det bur pingvinar på Nordpolen

Foto: Adobe Stock
2 / 10

Geirfuglen blei utrydda på midten av 1800-talet

3 / 10

Moskus er i same artsgruppe som sauer og geiter

Foto: Ukjent
4 / 10

Grønland har ein kval kalla opp etter landet, dvs Grønlandskvald

5 / 10

Kvalrossen held seg stort sett på land

Foto: Frostad
6 / 10

Ein isbjørn kan vege over 1000 kg

7 / 10

Det finns 34 selartar

8 / 10

Kvitunge og whitecoat er det same

9 / 10

Polarrev er ikkje i slekt med fjellreven

10 / 10

Isbjørnen er det største landlevande rovpattedyret

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>

Fangstfelta

Denne artikkelen handlar om dei ulike fangsfelta som nordmenn reiste til: Vesterisen, Newfoundland, Svalbardområdet/ Nordisen, Austisen og Kvitsjøen. Det er Johannes Bjarne Alme og Webjørn Landmark som skriv om dei ulike fangstfelta.
Les meir >>