Kva veit du om selfangst?

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kvar ligg Vesterisen?

2 / 10

Kor mange sel fanga Noreg på det meste i løpet av eit år?

3 / 10

Kvar ligg Danskestredet der ein kombinerte sel- og håkjerringfangst?

4 / 10

Kvar ligg Kvitsjøen?

5 / 10

Kva heiter ishavsskuta som er stilt ut ved Polarmuseet, Tromsø Museum?

6 / 10

Selen i Kvitsjøen føder ungar når?

7 / 10

Kva var hovudårsaka til at mange skuter forliste i Kvitsjøen?

8 / 10

Kor mange skuter kom vekk i Vesterisen i 1917?

9 / 10

Kva heiter faren til blueback?

10 / 10

Kva årstal er Aarvak bygd?

Lær meir om Aarvak Ishavsmuseum

Sjå alle >>

Selfangst

Det har vore drive fangst av sel langs kysten vår i fleire tusen år. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste, også den tida.
Les meir >>

Far og son Brandal starta selfangsten frå Sunnmøre

1898 vart eit merkeår for fiskarane frå Sunnmøre. Severin Brandal, far til Peter S. Brandal, gjekk i brodden for å få i stand selfangst frå Sunnmøre. Begge karane hadde under torskefiske på Finnmarka alt i fleire år merka seg at skøytene der kom inn lasta med skinn og spekk frå sel.
Les meir >>

Fangstfelta

Denne artikkelen handlar om dei ulike fangsfelta som nordmenn reiste til: Vesterisen, Newfoundland, Svalbardområdet/ Nordisen, Austisen og Kvitsjøen. Det er Johannes Bjarne Alme og Webjørn Landmark som skriv om dei ulike fangstfelta.
Les meir >>